ОТ 20.01.2020 г. - ДО 30.04.2020 г.
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2020 г./2021 г. ПО СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА НАД 80 ГОДИНИ И ЛИЦА С ЕР ТЕЛК 50%-70% И 70%-90%.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ
И КЪМ ТЯХ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ.
Заявленията се подават в деловодството на Община Пирдоп, етаж I гише №1


ВАЖНО!
НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ПО ОБРАЗЕЦ/ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА.

Приложения:

Заявление

Декларация