Обявление до собствениците/ползвателите на товарни превозни средства (ТПС), превозващи дърва

Писмо до собствениците/ползвателите на товарни превозни средства (ТПС), превозващи дърва