ОТ 11.02.2020 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ – АКАЦИЯ.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАВАТ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, ЗАПЛАТИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ ОБЩИНАТА НА АДРЕСА.

ДОБИВЪТ И ТРАНСПОРТЪТ НА ДЪРВАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗГ.

ЗАПИСВАНЕТО Е ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.
ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПИРДОП, ЕТАЖ ПЪРВИ, ГИШЕ №1.

ОБЕКТИ ЗА ДОБИВ:
АКАЦИЯ - МЕСТНОСТ СКОКА, БЯЛАТА ЧЕШМА, ГОЛЯМАТА МОГИЛА