ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА

 ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ОТ 11.06.2020 г.

ЦЕНА ЗА 1 ПР. КУБ. М. ДЪБ - 73,00 лв. с ДДС

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА ГИШЕ №1, ЕТАЖ I-ВИ,
СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ.

В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.