ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА

 ДЪБОВИ  ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ОТ 17.12.2020 г.

ЦЕНА  ЗА 1 ПР.КУБ.М.  ДЪБ -  73,00 ЛВ. с ДДС

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА  ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ,  
СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ.

В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.