ОБЯВА

ОТ 04.01.2021 Г.- ДО 30.04.2021 Г.
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2021 Г./2022 Г. ПО СОЦИАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА НАД 80 ГОДИНИ И ЛИЦА С ЕР ТЕЛК 50%-70% И  70%-90%.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПО ВСИЧКИ
ТОЧКИ И КЪМ ТЯХ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

 Заявленията се подават в деловодството на Община Пирдоп, етаж I, гише №1.

 ВАЖНО!
НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
/ПО ОБРАЗЕЦ/ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА!