ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и /или ползватели на земеделски земи за стопанката 2023-2024 година за землищата по общини, както следва: (виж график)