Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение за „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) — разширение с нова/трета циркулационна система, която е идентична на двете съществуващи, с капацитет от 120 000 тона (катоди)/годишно и изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството, както и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура” на „Аурубис България” АД (свали файл)

Приложение