На вниманието на гражданите!

111Във връзка с дейността на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци и компостиращата инсталация на Регионалното депо за битови отпадъци, припомняме, че в контейнерите за битови отпадъци не се изхвърлят строителни отпадъци, пръст, пепел, обемисти предмети и електроуреди, трупове на умрели животни,  градински отпадъци, клони, храсти, цветя и др.

Призоваваме стопаните да изхвърлят растителните си отпадъци (трева, листа, шума, растения) само на определените за целта места. Неспазващите забраната ще бъдат санкционирани съгласно Наредбата за условията и реда за третиране на отпадъци в община Пирдоп.

Забележка: Клоните и стеблата на лозите не са растителен отпадък и следва да се депонират на временното строително сметище (над нов гробищен парк), където има специално обособена за целта зона. За депонирането на зелени отпадъци не се дължи такса.

МЕСТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ:

 1. Входът на стадиона
 2. Ул. "Александър Батенберг", пресечката с ул. „Ръжана"
 3. Парк "Върбите" - западна част
 4. Началото на пътя за „Борова гора"
 5. Кръстовището на "Бузола"
 6. Ул. „Панагюрско шосе" - пътят за ракиджийника, до къпалнята
 7. Ул. „Панайот Волов" - под МБАЛ
 8. Ул. "Артьовица", след ПГТХТ „Н. Димов"
 9. Ул. „Сергей Румянцев", пресечката с ул. „Пека и Карло Чоконяни"
 10. Зад храм „Св. Успение Богородично"
 11. Над Гражданска защита - северна страна
 12. Ул. „Димитър Савов", пресечката с ул. „Ал. Груев"
 13. Ул. "Хан Аспарух" - зад строителната борса
 14. Ул. "Хр. Ботев", пресечката с ул. „П. Волов"
 15. Стар гробищен парк, северна страна
 16. Ул. „Кирил и Методий", пресечката с ул. „Косица"