aurubis

От „Аурубис България“ АД уведомяват, че на 12.09.2023 г. инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед (ИПП) ще бъде спряна за планов превантивен ремонт (ППР) с очаквана продължителност 24 часа. По време на ППР ще се ползват аварийните комини на металургично производство (съответно към топилна пещ и котел – утилизатор).

За разлика от съоръжението за производство на сярна киселина, системите за очистване на (вторични) отпадъчни газове (пред 325m и 120m комин) няма да бъдат изключвани.