Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. напомняме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

Информираме заинтересованите лица, че в Общинска администрация - Пирдоп е организирано дежурство до 17,00 ч. на 14.10.202З г. (събота).