На вниманието на жителите на гр. Пирдоп, район Пирдоп.

"ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. "Паскал", зона Висока) на водопровод АЦ Ф150.
Предполагаемо време за отстраняване: 20.10.2023 г. до 16:00 ч.