Община Пирдоп организира публична дискусия относно Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложението за Националната карта на социални услуги.

Дискусията ще се проведе на 06.11.2023 г. от 13.00 ч. в Ритуалната зала на община Пирдоп.