Във връзка с повишена епизоотична обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците в България и мерките за контрол, стопаните, отглеждащи птици в личните стопанства, следва да предприемат необходимите мерки като осъществяват наблюдение върху птиците за признаци и при необходимост да информират ветеринарните власти.