ERM Zapad

Община ПИРДОП

12.12.2023 г.
Част от ПИРДОП в интервала между 08:30 ч. и 16:30 ч.

13.12.2023 г.
Част от ДУШАНЦИ в интервала между 08:30 ч. и 16:30 ч.
Част от ПИРДОП в интервала между 08:30 ч. и 16:30 ч.

14.12.2023 г.
Част от ДУШАНЦИ в интервала между 10:00 ч. и 15:30 ч.
Част от ПИРДОП в интервала между 08:30 ч. и 16:30 ч.

Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери на адрес: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/