Заповед на министъра на отбраната за обявяване на заявения брой места за прем на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2024-2025 г. (свали файл)