УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че Регионалното депо за твърди битови отпадъци няма да работи през почивния ден на 04.03.2024 г.
Сметосъбирането и сметоизвозването в 1-ви район на гр. Пирдоп ще бъде извършено на 05.03.2024 г. и 06.03.2024 г.