Решение №СО-28-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план за разширяване на гробищен парк на град Пирдоп.