Във връзка с традиционните чествания на Сирни заговезни на 17.03.2024 г., кметът на община Пирдоп издаде заповед, в която се определя:

1. Огньовете да се разполагат на предварително съгласувани с общинска администрация места, както следва:

 • на площад „Скалата“ - основен огън;
 • на скалите до „Стойкина нива”;
 • преди моста за новия гробищен парк;
 • ул. „Тополите“ - ракиджийника;
 • за село Душанци - река „Тополница” - „Табаната”

2. Категорично се забранява:

 • паленето на огньове в близост до горски масиви и градския парк;
 • складирането на горими материали в близост до сгради, съоръжения и обществени комуникации;
 • изгарянето на гуми и гумени изделия, пластмаса и други;
 • употребата на всякакъв вид оръжие, взривни вещества и пиротехнически изделия.

  Заповед №148/11.03.2024 г.