GTP ZGT

На 09.04.2024 г., от 13.00 до 14.00 ч., пред Кметството в с. Душанци ще се проведат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника от представители на Областна дирекция „Земеделие" - София област. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини).

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката - актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.