УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление в община Пирдоп (свали файл)