Във връзка с COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на Република България, годишните технически прегледи на земеделска и горска техника, които бяха организирани за 18.03.2020 г. се отменят.