Заповеди на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка.

Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г.

Заповед №РД-01-138/19.03.2020 г.

Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г.