Протокол №2 от проведено заседание на Общински кризисен щаб - Пирдоп, за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус - COVID-19