Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че Община Пирдоп стриктно изпълнява въведените в страната противоепидемични мерки. Редовно се извършва дезинфекция на обществени места, с цел предотвратяване разпространението на коронавирус.

Регулярно се обработват спирките на автобусния транспорт, автогарата, детски площадки и централни улици. Дезинфекцират се и пространствата пред хранителни магазини, аптеки и места, където има струпване на повече хора.

В изпълнение на мерките, набелязани от Общинския кризисен щаб, със Заповед №190/20.03.2020 г. на Кмета на община Пирдоп беше въведен вечерен час – 20.00 ч., за непълнолетни лица на територията на община Пирдоп.

Община Пирдоп създаде организация за подпомагане на самотно живеещи, трудноподвижни и възрастни хора без близки. Сформирани са два екипа от служители на общинската администрация, които подпомагат дейността на Домашен социален патронаж. Организирана е кампания за набиране на доброволци, на която вече се отзоваха 10 желаещи. Те ще бъдат включвани при необходимост към общинските екипи.

Призовават се управителите на етажна собственост да предприемат действия за организиране на засилена дезинфекция на общите части на жилищните сгради.

Към днешна дата на територията на община Пирдоп няма регистрирани случаи на заразяване с COVID–19.

Днес – 25.03.20230 г., в Община Пирдоп постъпи информация за още 5 поставени под домашна карантина лица. За две от тях се очаква официално потвърждение. Така общият им брой възлиза на седем.

Припомняме ви, че със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, се забранява посещението на паркове, градски градини, спортни и детски площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места.

Бъдете отговорни и спазвайте въведените противоепидемични мерки. Останете си вкъщи, ако не е необходимо да излизате навън!

За информация и сигнали:
Денонощен тел: 07181/51-88 - дежурен към ОбА-Пирдоп