Със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.