Уважаеми съграждани,

Община Пирдоп ви уведомява, че съгласно §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за извънредното положение (обявен с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.), отстъпка от 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година, или данъка върху превозните средства за цялата година.