CEZВ интерес на гражданите и икономиката компанията ще присъединява нови клиенти в малките часове на денонощието

В подкрепа на бизнеса и гражданите ЧЕЗ Разпределение България предприема мерки за изпълнението на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа. Неизпълнението на подобни ангажименти може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др.

С пълната информация можете да се запознаете от прикачения файл тук.