MZ logoЗаповед №РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временна забрана за влизане на територията на РБ.