MZ logoЗаповед №РД-01-188/09.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно допълнение на предходни заповеди.