На 30.04.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” - гр. Пирдоп, ще се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп.

Дневен ред и материали за заседание на ОбС-Пирдоп на 30.04.2020 г.