На основание Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, се разрешават посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

  • деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 09,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;
  • собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места.

Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините.

Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

На територията на община Пирдоп забраната за разхождане на кучета в градската градина и парк "Дружба" остава в сила.