СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци ще се извърши поетапно дезакаризация (обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи) на тревни площи за обществено ползване – паркове, градинки, междублокови пространства, дворове на детски и учебни заведения, детски площадки и др.

Обработените терени ще бъдат обозначени с предупредителни табели. Карантинният период след третираните на тревните площи е 24 часа.