Nap Logo

До 30 април 2020 г. се декларира дължимият авансов данък за доходи на физическите лица, получени през първото тримесечие на 2020 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите – физически лица, когато наемателите са физически лица.

Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимия авансов данък за получените доходи през първото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.

Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 30 април 2020 г., като определеният данък следва да се внесе в същия срок.

От 1 януари 2019 г. тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път – с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.

Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационния център на НАП – 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Източник: ТД на НАП