MZ logo

Със Заповед №РД-01-248 / 01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-153/25.03.2020 г., Заповед №РД-01-167/30.03.2020 г., Заповед №РД-01-188/09.04.2020 г., Заповед №РД-01-196/10.04.2020 г. и Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г., като се възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.