MZ logo

Със Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменят част от въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

Облекченията са свързани с възможност за упражняване на индивидуални спортове на открито, работа на плувни басейни и открити площи към заведенията за хранене, както и възстановяване работата на автошколите.