Протокол от 30.04.2020 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №231/06.04.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (землища Пирдоп и Душанци).

 

Attachments:
Download this file (Protokol_PML.pdf)Протокол-ПМЛ[Protokol_PML]946 kB