MZ logoЗаповед №РД-01-289/02.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 2 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Тази заповед отменя Заповед №РД-01-287/30.05.2020 г.