GTP ZGT На 25.06.2020 г. от 09.30 до 16.00 ч., на Автогара – гр. Пирдоп ще се проведат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника от представители на Областна дирекция „Земеделие" - София област. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини), да представят талон и документ за платена застраховка "Гражданска отговорност".

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката.

Собствениците или техните представители са задължени да спазват противоепидемичните мерки на територията на Република България, наложени със заповед на министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19, а именно: НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ!