Nap LogoРазпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност, лицата които платят дължимия данък върху недвижимите имоти за цялата година до 30 юни 2020 г. да ползват 5 на сто отстъпка от данъка.

Лицата, които платят целия размер на дължимия данък върху превозните средства до 30 юни 2020 г. ползват 5 на сто отстъпка от данъка за притежаваните превозни средства.

Източник: ЦУ на НАП