Заповед №РД-01-370/30.06MZ logo.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.