Cez logo2ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 21 септември – 25 септември  2020 г, включително: 

ОБЩИНА ПИРДОП

На 24.09.2020 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Пирдоп: Васил Левски  34, 23, 27, 38, 28, 21, 22, 32, 36, 25, 31,  Георги Бенковски 7 А, 11, 13, 7, 5, 6, 9, 2, 1, 3, Димитър Ненов  3, 9 А, 1, 9, 17, 13, 15, 7, 11,  Княз Борис І  40, 36, 32 А, 37, 33, 50, 21, 39 Б, 39 А, 27, 38, 23, 43, 28, 32, 42, 30, 46, 48, 29, 34, 31, 44, 35, 25, 41, Лука Х.Павлов 1, Никола Петков 13, 17, 2, 19, 15, 10, 11, 3, 5, 6, 6 А, 1, 9, 8, 7, 4,  Райна Княгиня  14, 4, 3, 10, 17, 1, 23, 8, 9, 21, 18, 13, 6, 5, 8 А, 7, 15, 16, 19, 2, 11, 12, Сергей Румянцев  4, 60

На 25.09.2020 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Пирдоп: Димитър Савов 16, 33, 31 А, 14, 37, 39, 18, 31 Б, 35, Доктор Марков  10, 13, 16, 17, 9, 12, 6, 15, 1, 3, 14, 7, 2, 4, 11, 5,  Захари Стоянов  3, 2, 1, 5,  Косица  8, 5, 10,  Невена Генчева  1, 2, 3,  Опълченска  6, 4, 2,  Панагюрско Шосе  16, 17, 14, 12, 21, 19, Св.Св.Кирил И Методий  75, 55, 69, 47, 77, 58, 60, 73, 65, 71, 59, 51, 63, 64, 53, 56, 49, 85а, 57, 54, 79, 61,  Спас Соколов  7, 5, 9, 6, 10, 11, 8,  Цар Освободител  79, 75, 72а, 14, 11, 64а, 77, 81 12, 11 11, 13, 12, 67, 83 11

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Източник: Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД