MZ logoЗаповеди на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на допълнителните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Заповед №РД-01-402/15.07.2020 г.

Заповед №РД-01-403/15.07.2020 г.