УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг,

Кметът на Община Пирдоп
кани жителите на общината, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
на
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на намерението на Община Пирдоп да реализира инвестиционен проект
„Реконструкция на улици и прилежащи
тротоари на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп“,
чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

Подобектите в инвестиционният проект, който ще бъде финансиран чрез дълг са следните улици в гр. Пирдоп:

Подобект 1 - Реконструкция на ул. "Иван Вазов" гр. Пирдоп, от ОТ559 до ОТ574:
Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 610 m;
o Габарит на улицата 5,00 m и два тротоара с променлива широчина от 2,05m до 2,35m.

Подобект 2 - Реконструкция на ул. "Гео Милев", гр. Пирдоп, от ОТ524 до ОТ543:
Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 250 m;
o Габарит на улицата 4,50 m и два тротоара с променлива широчина от 1,15m до 1,80 m.

Подобект 3 - Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 1 от ОТ369 до ОТ336:
Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 630 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и два тротоара с променлива широчина от 1,05m до 3,60m

Подобект 4 - Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 2 от ОТ130 до ОТ322:
Реконструкция на уличната настилка, без да се засягат прилежащите тротоари и бордюри, включително:
o Общата дължина на е 190 m;
o Габарит на улицата 5,50 m.

Подобект 5 - Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 3 от ОТ170 до ОТ322:
Реконструкция на уличната настилка, без да се засягат прилежащите тротоари и бордюри, включително:
o Общата дължина на е 190 m;
o Габарит на улицата 5,50 m.

Подобект 6 - Реконструкция на ул. "Славци", гр. Пирдоп - участък 4 от ОТ470до ОТ307:
Реконструкция на уличното платно и прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 630 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и два тротоара с променлива широчина от 1,15 m до 2,60 m.

Подобект 7 - Реконструкция на ул. "Сергей Румянцев", гр. Пирдоп от ОТ625до ОТ194:
Реконструкция на уличното платно и прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 160 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и два тротоара с променлива широчина от 1,15 m до 3,00 m.

Подобект 8 - Реконструкция на ул. "Панайот Хитов", гр. Пирдоп от ОТ571 до ОТ574:
Реконструкция на прилежащите тротоари по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 85 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и два тротоара с променлива широчина от 1,15 m до 2,10 m.

Подобект 9 - Реконструкция на ул. "Манджерин" гр. Пирдоп от ОТ338 до ОТ247:
Реконструкция на прилежащия тротоар от дясно по цялата дължина на улицата и реконструкция на уличното платно от ОТ243 до ОТ 247, включително и подмяна на бордюри, включително:
o Общата дължина на е 342 m;
o Габарит на улицата 7,50 m и тротоар от дясно с променлива широчина от 1,05 m до 1,45 m.

Подобект 10 - Реконструкция на ул. "Стефан Стамболов", гр. Пирдоп от ОТ398 до ОТ393:
Реконструкция на тротоар от ляво по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 200 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и тротоар ляво с променлива широчина от 0,70 m до 1,25 m.

Подобект 11 - Реконструкция на ул. "Андрей Георгиев", гр. Пирдоп от ОТ137 до ОТ238:
Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 300 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и тротоар ляво с променлива широчина от 2,10 m до 3,25 m.

Подобект 12 - Реконструкция на ул. "Еделвайс", гр. Пирдоп от ОТ139 до ОТ194:
Реконструкция на цялата улична настилка от OT194 до ОТ151, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 345 m;
o Габарит на улицата 5,50 m и тротоар ляво с променлива широчина от 2,10 m до 2,30 m.

Подобект 13 - Реконструкция на ул. "Отец Иван Гайдаров", гр. Пирдоп от ОТ149 до ОТ151:
Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 140 m;
o Габарит на улицата 5,00 m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,30 m до 2,00 m.

Подобект 14 - Реконструкция на ул. "Илчо Димов", гр. Пирдоп от ОТ143 до ОТ141:
Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 140 m;
o Габарит на улицата 4,50 m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,20 m до 1,70 m.

Подобект 15 - Реконструкция на ул. "Царьов кладенец", гр. Пирдоп от ОТ195 до ОТ198:
Реконструкция на цялата улична настилка от OT195 до км+0,160, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, включително:
o Общата дължина на е 280 m;
o Габарит на улицата 4,50 m и тротоар ляво с променлива широчина от 1,20 m до 1,60 m.

Подобект 16 - Реконструкция на ул. "Христина Морфова", гр. Пирдоп от ОТ761 до ОТ762а:
Реконструкция на цялата улична настилка, включително прилежащите тротоари и бордюри по цялата дължина на улицата, като се осигури включването и към улица „Славци – участък 3“, включително:
o Общата дължина на е 280 m;
o Габарит на улицата 5,50 m.

Параметрите на дълговото финансиране са:

1. Максимален размер на дългосрочен дълг - до 3 700 000 лева.

2. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем, предоставен от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

3. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пирдоп по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

4. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, отправяме покана до обществеността, всички заинтересовани физически и юридически лица, държавни и обществени организации да изразят мнения, становища и предложения, както и да отправят въпроси по електронен път на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок до 26.08.2020 г., включително.

В изпълнение формалните изисквания на Закона за общинския дълг, обществено обсъждане ще бъде проведено на 02.09.2020 година /сряда/ от 17:00 ч. в Лекторията на читалище Напредък 1869 – Пирдоп, при спазване на въведените противоепидемични мерки, носене на маски и ръкавици.

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП


Техническа информация за дейностите, които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг (свали файл)