OIC Sofia

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) организира на 2 септември от 11:00 ч. (регистрация от 10:45 ч.) информационна среща за представяне на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Срещата ще се проведе в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ на адрес: гр. София, бул.Мария Луиза 58, ет. 2.

В рамките на информационната среща ще бъдат представени условията за кандидатстване, в т.ч. изискванията към кандидатите, селскостопанските сектори, които ще бъдат подкрепени, размерът на финансовата помощ и подробности по заявленията за подпомагане.

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация чрез следната форма. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ПРОГРАМА