Cez logo2ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември 2020 г., включително: 

ОБЩИНА ПИРДОП

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 - 12:00 ч.  / -  Пирдоп: Александър Стамболийски  8, 20, 13, 12, 16, 14, 9, 10, 22, 6, 7, 18, 11,  Андрей Георгиев  6, 4, 19, 16, 3, 17, 10, 12, 8, 12а, 9, 2, 14, 18а, 1, 7, 20, 13, 18,  Бобьовица  4, 7, 2, 3, 1, 9, 8, 10, 6, 5,  Бузола  10, 2, 1, 5, 4, 6, 8, 12, 14,  Бяла Чешма  8, 10, 9, 1, 12, 7, 5, 2а, 13, 4, 6, 2, 11, 3, 14,  Вежен  5, 3, 8, 10, 13, 6, 2, 14, 4, 11, 12, 1, 15, 9, 7,  Евстати Иванов  4, 7, 1, 2, 10, 5,  Еленска  1,  Златьовица  5, 1, 2,  Калето  15, 3, 6, 11, 5, 1, 12, 4, 10, 13, 7, 8,  Капитан Баторски  7, 10, 8, 6, 5, 2,  Княз Момчил Пирдопски  10, 8а, 13, 1, 2, 3, 11, 6, 7, 22, 8, 9, 5, 4,  Манджерин  2, 4, 3, 5, 1,  Методи Стоянов  34, 30,  Павел Загоров  3, 7, 5, 1,  Славци  19, 26, 17, 20, 16, 18, 8, 7, 15, 12, 4, 14, 11, 9, 24,  Славци  23, 23а, 6, 32, 30, 40, 28,  Стефан Стамболов  5, 20, 28, 2а, 11, 31, 15, 2, 16, 9, 17, 6, 30, 26, 24, 4, 7, 8, 22, 3, 10, 14, 11а, 12,  Христо Ясенов  3,  Цар Освободител  41, 39,  Цар Освободител  39, 40, 30, 26, 29, 36, 45а, 35, 25, 27, 34, 28, 32, 37, 23

На 07. 12. 2020 г.  /12:00 - 16:00 ч.  / -  Пирдоп: Артьовица  5, 6, 8, 3, 4, 14, 16, 10, 12,  Бузола  9,  Вежен  17,  Димитър Ночев  44, 36, 30, 34, 40, 42, 53, 49, 39, 28, 38, 47, 32, 26, 37, 45,  Еленска  5, 9, 12, 11а, 10, 13, 6, 3, 8, 11, 7, 15, 2, 4,  Извън Регулация  ,  Княз Момчил Пирдопски  36а, 20, 12, 40, 24, 30, 37, 29, 31, 14, 3, 15, 50, 22, 28, 32, 35, 15а, 21, 36, 26, 34, 18, 46, 16, 25, 38, 19, 33, 23, 39, 17, 48,  Манджерин  25, 3, 27,  Манджерин  11, 9, 17, 10, 12, 15, 8, 11а, 16, 13, 17а, 6, 14,  Местност Дадола  ,  Саво Савов  2, 3, 4, 1,  Сергей Румянцев  67, 65, 63, 57, 56, 61, 69, 59, 60, 71, 58, 55,  Стефан Стамболов  2,  Стоян Х.  Петров  1, 2, 12, 18, 3,  Тиньовец  11, 2, 8, 16, 4, 7, 17, 15, 22, 9, 12, 1, 10, 18, 5, 13, 2 А, 6, 19б, 14, 19а, 3, 20,  Тополница  6, 8, 19, 7, 16, 5, 4, 10, 18, 12, 1, 13, 17, 2б, 15, 2, 14,  Тополница  20, 21,  Христо Тотов  7, 9, 5, 3, 4, 2, 1,  Цар Освободител  9, 1б, 13, 1а, 3, 11, 5, 15, 7,  Цар Освободител  18, 24, 12, 15, 6, 2, 14, 20, 4, 10, 22, 16, 21, 13,  Царьов Кладенец  15, 14, 4, 18, 5, 19, 17, 21, 20, 10, 13, 6, 16, 3, 1, 11, 22, 7, 9, 24, 2

На 08. 12. 2020 г. /09:00 - 11:00 ч. /На 09. 12. 2020 г.  /09:00 - 11:30 ч./ -  Пирдоп: Извън Регулация, Сергей Румянцев 1

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Източник: Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД