Cez logo2ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02 – 06 ноември  2020 г., включително: 

ОБЩИНА ПИРДОП

На 03.11.2020 г. /10:16 - 11:00 ч.; 14:31 - 15:00 ч./ -  Душанци:   VIII-538,  Кв.33  ,  Акация  12, 6, 2, 8, 3, 1, 5, 10,  Ал. Стамболийски  12, 14, 9, 10, 5, 11, 6, 13, 2, 4, 18, 15, 8,  Ален Мак  4, 3, 2, 5, 1,  Бор  2, 5, 4, 1,  Борова Гора  11,  Бреза  2, 10, 5, 3, 7, 4, 8, 6,  Бялата Вода  3, 8, 6, 2, 5, 4, 7, 11, 9, 12,  Васил Левски  1, 3, 2, 4,  Георги Пирдопски  21, 5, 3, 8, 17, 2, 15, 16, 4, 12, 10, 11, 9, 19, 1, 13, 6,  Георги Салчев  2, 4а, 6, 7, 5, 4, 1,  Георги Стойчев  11, 1, 3, 9, 2, 12, 15, 6, 4, 13, 7, 5, 10, 8,  Дебелска  1, 4, 2, 12, 6,  Димитър Пенев  3, 6, 2, 8, 1,  Димитър Шопов  14, 6, 15, 8, 13, 16, 2, 7, 18, 3, 4, 11, 5, 28, 27, 19, 17, 30, 26, 24, 23, 21,  Душанска Комуна  95, 59, 72, 74, 26, 82, 60, 80, 70, 66, 28, 43, 58, 53, 64, 63, 51, 57, 55, 76, 67, 78, 68, 81, 62, 37, 75, 61, 77, 49, 79, 71, 69, 73, 32, 45, 46, 33, 54, 43, 45, 30, 35, 39, 52, 56, 31, 42, 65, 48, 37, 40, 44, 50, 24, 30, 19, 31, 37, 17, 29, 25, 22, 20, 1, 13, 9, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 7, 16, 12, 15, 5, 6,  Здравец  7, 2, 3, 6, 4, 12, 1, 11, 8, 9,  Иван Костадинов-Агронома  9,  Извор  1, 3, 5, 2,  Извън Регулация  ,  Извън Регулацията  ,  Искро Нейчев  2а, 5, 2, 4, 10, 8, 1, 3,  Кирил И Методий  2, 6, 5, 3, 9, 8, 7, 1, 1а, 11,  Колибанска  15 Б, 5, 7, 9, 14, 19, 1, 4, 17, 16, 10, 21, 15 А, 11, 2, 8, 15, 12, 6,  Костадин Илиев  3, 4, 9, 11, 7, 1, 5, 6,  Куфарита  2, 4,  Летците  21, 25, 14, 13, 12, 15, 20, 23, 17, 18, 10, 8, 5, 25, 4, 2, 11, 6, 3,  Люляк  2, 4,  Местност Спасови Могили  Преч.Станция,  Мир  1, 5, 3,  Момин Камък  2, 4, 5, 3, 1,  Найден Кирилов  8, 7, 9, 4, 14, 10, 6, 2, 11, 3, 12, 1, 5,  Никола И Делчо Черневи  8, 6, 5, 1, 7, 10, 12, 4,  Никола Койчев  1,  Пейчо Станчев  50, 12, 3, 19, 042, 17, 5, 1, 9, 26 А, 30, 6, 4, 36, 40, 46, 21, 16, 52, 11, 34, 25, 8, 10, 15, 44, 2, 23, 22, 32, 28, 48, 38,  Пета  2,  Първа  2,  Свети Георги  6, 4, 5, 2, 3, 1,  Свобода  1, 2, 1,  Селище  3, 5, 2, 4, 1, 8, 6,  Средна Гора  2, 12, 9, 4, 6, 7,  Станьо Добрев  1, 2, 7, 5, 3, 4,  Тодор Душанцалията  2, 5, 1, 1,  Тополница  20, 12, 30, 4, 32, 6, 28, 22, 2 А, 18, 10, 24, 26, 1,  УПИ I-164, Кв.15  ,  Черковна  3, 1, 2,  Юрий Гагарин  4, 8, 22, 12, 6

На 03.11.2020 г. /10:01 - 10:30 ч.; 14:15 - 15:00 ч./ -  Пирдоп:   Александър Стамболийски  19, 25, 30, 17, 27, 31, 15, 29, 28, 23, 24,  Борис Темков  11, 14, 26, 19, 24, 22, 16, 20, 15, 12, 18,  Братя Х. Димитрови  5, 2, 7, 8, 9, 4,  Бузола  8, 11, 18, 6, 16, 22, 9, 13,  Димитър Ночев  6, 22, 23, 18, 7, 27, 16, 2б, 11, 15, 3, 5, 14, 31, 1, 19, 29, 12, 33, 10, 21, 25, 2м, 20, 9, 2, 4,  Методи Стоянов  10, 5, 18, 13, 28, 34, 14, 3, 1, 12, 15, 4, 2, 6, 22, 26, 8, 7, 16, 20, 11,  Рорач  6, 10, 3, 13, 5, 4,  Рошава Могила  ,  Стефан Стамболов  19, 29, 27, 23, 33, 25, 21, 35,  Харалампи Златанов  19,  Цено Евтимов  4, 3, 1,  Шеста  3

На 03.11.2020 г. /10:16 - 11:00 ч.; 14:31 - 15:00 ч./ -  Пирдоп: Еленско, Извън Регулация, Местност Войводенец

На 05.11.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Пирдоп:   Илчо Димов  56, 2, 54,  Княз Александър Батенберг  15, 13, 16, 17, 22, 21, 20, 18, 19,  Никола Пушкаров  2,  Паскал  15, 8, 16, 5, 6, 4, 24, 19, 22, 23, 28, 17, 20, 10, 29, 7, 18, 9, 31, 27, 26, 12, 2, 14, 3, 21,  Пека иКарло Чоконяни  3, 10, 4, 15, 12, 5, 11, 8, 16, 13, 18, 20, 19, 2, 6, 1,  Сергей Румянцев  40,  Симеон Сърданов  6, 2, 4,  Славци  31, 46, 50, 62, 58, 25, 64, 33, 27, 54, 48, 44,  Тодор Влайков  28, 34, 35, 33, 36, 39, 37, 30,  Чавдар Войвода  4б, 1, 1а, 11, 6, 10, 5, 4а, 4, 8, 9, 7, 3

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Източник: Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД