Областна дирекция „Земеделие” - София област
Заповеди за определяне на масиви и имоти за ползване по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ:

Землище на гр. Пирдоп: Заповед №ПО-09-473-3, София, 30.09.2020 г.

Землище на с. Душанци: Заповед №ПО-09-475-3, София, 30.09.2020 г.