MZ logoМинистърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. , с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. Със същата заповед се отменя Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г.

От 22 октомври,  всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Изключение се допуска за:

- клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

- спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

- участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

- участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

- децата до 6 годишна възраст.

Обществени са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

Съгласно заповедта лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.