На 29.10.2020 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп.

Дневен ред

Материали