СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПИРДОП, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • електрическо и електронно оборудване;
  • батерии и акумулатори;

на 07 ноември 2022 г. и на 01 декември 2022 г. от 10.00 часа до 12.00 часа - пл. „Тодор Влайков” 2. Отпадъците ще бъдат събрани със специализиран транспорт.