СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПИРДОП, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • електрическо и електронно оборудване;
  • батерии и акумулатори;

на 20 ноември 2020 г. и на 04.12.2020 г. от 10.00 часа до 12.00 часа. Със специализиран транспорт ще бъдат събрани отпадъците по места. На пл. „Тодор Влайков” №2 е последната спирка на транспорта.